cabanner2.gif

WET OP AMMUNISIE:
WET 75/169

(An extract from the January 2002 issue of the Milnerton Police Forum Newsletter) Gold bar

Volgens die bogenoemde wet moet alle vuurwapen lisensie houers in besit wees van 'n voorgeskrewe kluis wat teen 'n struktuur gemonteer is.

Ingevolge Art. 39(1)(j) is 'n persoon skuldig aan 'n misdryf indien hy versuim om 'n wapen in sy regmatige besit weg te sluit in 'n kluis, wanneer hy nie sodanige wapen aan sy persoon dra of onder sy regstreekse beheer het nie.

Adres veranderinge: Indien 'n lisensie houer van adres verander moet hy die volgende dokumentasie aan die onderstaande adres stuur:

Sentrale Vuurwapen Registrasie

Berging van vuurwapens: 'n Lisensie houer mag nie sy/haar vuurwapen aan enige persoon leen nie. Hy mag dit wel berg by 'n ander lisensie houer wat in besit is van 'n voorgeskrewe kluis. Dus, beskerming kan slegs met magtiging verkry word vanaf die SAPD. Slegs 'n lisensie houer mag sy eie vuurwapen vervoer.

Gold bar
[More like this] [Licence charges]