[Tell me when this page changes]
cabanner2.gif

DUTCH REFORMED CHURCHES

NEDERDUITSCH | Gereformeerde IN AFRIKA | Gereformeerde IN SA | NEDERDUTSCH | C O Province | Catholic | Other Churches

Gold bar
'DUTCH REFORMED CHURCH INFORMATION BUREAU' 021-423-2853 Greys Pass
Gold bar

'NEDERDUITSCH HERVORMDE KERK VAN AFRIKA'

	Bellville
		'Kerk' 021-919-5207 Ganzekraalweg Oakglen
		'Pastorie' 021-949-9575
	Kaapstad
		'Kerk/Pastorie' 021-465-2740
	Tygerberg
		'Kerk/Pastorie' 021-465-2740
		'Scriba vir Registrasie' 021-939-2072
	Wynberg
		'Militere Basis' 021-787-3019 Kapelaanskantoor
Gold bar

'NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN AFRIKA'

	'Nyanga Pastorie' 021-386-3358 Terminus Street
Gold bar

'NEDERDUITSE GEREFORMEERDE KERK IN SA'

	'Sinodalesentrum' 021-424-9131 Greys Pass-straat Tuine Bus144 Kaapstad
	'DIE KERKBODE' 021-917-7000 Pasitastraat 7 Rosenpark PS X18 Tygervallei
		'Persoonlike Redakteur' 021-424-9131
	'Diens Van Barmhartigheid' 021-424-5307 Greys-Passstraat Tuine
		'Bellville' 021-913-3733 Lincolnstraat Hoheizen
	'Inligtingsburo' 021-423-2853
	'Inligtingsorg Sekr/Rekenmeester' 021-424-5307
	'Jeugkantoor' 021-423-2344 Kerksentrum 620
	'Noordhoek Kampeerterrein' 021-789-1037 Opsigter
	'Sendingkantoor Sekretaris' 021-424-9160
		'SENDINGSEKRETARIS' NG Kerksentrum Greys Pass
	'Straatwerk' 021-930-8055 Bus910 Parow
	'Tydskriftemaatskappy' 021-917-7000 Pasitastraat 7 Rosenpark PS X18 Tygervallei
	'Uitgewers & Boekhandel' 021-873-3851
		'Vrouedienskantoor' 021-424-4173
	Gemeentes
		'Bellville Pastorie' 021-948-2156 Pastoriestraat 8
		'Bellville-Noord Pastorie' 021-948-2910 Mableweg 82 Bellville
			'Kerkkantoor' 021-948-1624 Meathweg 69 Bellville
		'Bellville-Oos Pastorie' 021-948-1639 VanDykstraat De La Haye
			'Scharmburgstraat 8' 021-948-6264
			'Kerkkantoor' 021-948-5785 Parkstraat Bellville
			'Vermeerstraat 8' 021-948-4507 De la Haye
		'Bellville-Riebeeck Kerkkantoor' 021-919-1501 Noordstraat 2 Bellville
			'Pastorie' 021-919-0559 Noordstraat 2 Chrismar
		'Bellville-Uitsig Kerkkantoor' 021-919-4220
			'Pastorie' 021-919-6044 Bleomendalslot 8 Ridgeworth
			'Ridgeworthlaan 8' 021-919-2697 Ridgeworth
			'Ridgeworthrylaan 42' 021-919-6511 Ridgeworth
		'Bellville-Vallei Pastorie' 021-910-1962 Binnemanstraat 64 Bellville
			'Kerkkantoor' 021-919-2201 Postmasstraat Bellville
		'Bellville-Wes Pastorie' 021-948-3456 8ste Laan 12 Bellville
			'Kerkkantoor' 021-948-2402 8ste Laan 10 Bellville
		'Bloubergstrand Pastorie' 021-557-1470 Branderlaan 48 Tableview
			'Konsistorie' 021-554-1290
		'Boston Pastorie' 021-948-3947 Bostonstraat 58 Bellville
			'Kerkkantoor' 021-948-1947 Bostonstraat 54 Bellville
		'Bothasig Kerkkantoor' 021-558-1910 Nassaustraat Bothasig
			'Pastorie' 021-558-2546 Nassaustraat 7
			'Pastorie' 021-558-2900 Bellevlietstraat 35
		'Brackenfell Pastorie' 021-981-1216 Kerkstraat Arauna
			'Kerkkantoor' 021-981-1247
			'Pastorie' 021-981-4023 Kerklaan 1
				'Vredekloof' 021-981-1740 Kannabassingel 5
			'Proteahoogte Kerkkantoor' 021-981-3179
				'Pastorie' 021-981-5615 Coynestraat 4 Brackenfell
				'Pastorie' 021-982-1041 Rohrestraat 15 Proteahoogte
		'Brackenfell-Wes Kerkkantoor' 021-981-9999 Janiestraat 4
		'Cape Peninsula Reformed Congregation' 021-423-3529
			'NED GREF KERK IMMIGRANTESORG' Kloofstraat 55a
		'Constantia Pastorie' 021-712-2850 Starkeweg 99 Bergvliet
			'Kerkkantoor' 021-712-1682 Ladies Mile Constantia
		'De La Bat Dowe Lidmate Pastorie' 021-948-6632 H Louwstraat 29 Loumr
			'Kerkkantoor' 021-948-5000 H Louwstraat 29 Loumr
		'De Tyger Pastorie' 021-939-1421 Wenningstraat 1 Parow Noord
			'Pastorie' 021-939-7755 Mc Guinnesstraat
			'Kerkkantoor' 021-939-9482 J Cillierstraat Parow Noord
		'Drie Ankerbaai Pastorie' 021-434-4968 Hoofweg 265
			'Kerkkantoor' 021-439-6214 Hoofweg 26 Drie Ankerbaai
		'Durbanville Kerkkantoor' 021-975-6370 Kerkstraat
			'Pastorie' 021-976-8396 Derbyweg 20 Durbanville
		'Durbanville - Bergsig Pastorie' 021-976-5118 Palomino 7
			'Pastorie' 021-976-6480 De Tygerstraat 17
				'Primulalaan 1' 021-976-1364
			'Kerkkantoor' 021-976-4106 Proteaweg
		'Goodwood'
			'Pastorie' 021-592-2739 Alicestraat 49
				'Miltonweg 67' 021-592-2736
				'Smartweg 130' 021-591-4913
			'Kerkkantoor' 021-591-7861 Kerkstraat 19
		'Goodwood Park Pastorie' 021-591-6355 Smartweg 18
			'Kerkkantoor' 021-591-5431 Townsendstraat
			'Pastorie' 021-591-1601 Jasmynstraat 3 Tygerdal
				'Hollandstraat 59' 021-591-8781
		'Goodwood-Wes Pastorie' 021-591-8110 Dingleweg 7 Goodwood
			'Kerkkantoor' 021-591-3541 Dingleweg Goodwood
		'Heidekoppie Pastorie' 021-981-1353 Wagenerstraat 3 Brackenfell
			'Pastorie' 021-981-2619 Proteastraat
			'Kerkkantoor' 021-981-2690
			'Pastorie' 021-981-3884 Stasiestraat
		'Kaapstad Groote Kerk' 021-461-7044
			'Pastorie' 021-465-2333 Belvederelaan 33
				'Alexandralaan 5' 021-465-1606
			'Gemeentesaal' 021-424-7443 Faurestraat
		'Kenridge' 021-913-4206 Van Riebeeckhofweg
			'Pastorie' 021-976-1185 Van Riebeecklaan 50
				'Featherheadstraat 9' 021-913-2101 Proteavallei
		'Kraaifontein Kerkkantoor' 021-988-7290 10de Laan 136
			'Pastorie' 021-988-1235 9de Laan 26
				'Skoolstraat 34' 021-988-1273
		'Kraaifontein-die Parke Pastorie' 021-988-4132 Zambezistraat 53 Bonniebrook
			'Pastorie' 021-988-0602 Kiplingstraat 41
			'Kerkkantoor' 021-988-5340 Bus316
		'Kraaifontein/Noord Kerkkantoor' 021-988-3384
			'Pastorie' 021-988-1688 Rouxstraat 24
				'Krigestraat 100' 021-988-2207
		Kuilsrivier
			'Pastorie' 021-903-5441 Bosbokkiestraat 3
				'Mitchellstraat' 021-903-2464
				'Sonnestraat 5' 021-903-3777
			'Scriba' 021-903-1529 Van Riebeechweg 51
		Kuilsrivier-De Eike
			'Kerkantoor' 021-903-3818 Pioneerstraat Sonke
			'Pastorie' 021-903-1798 Van Broekhuizenstraat 10
				'Sangirostraat 23' 021-903-6654
		Kuilrivier-Digtebij
			'Kerkkantoor' 021-903-1564 Digtebijlaan 25 Bus405 Kuilsrivier
			'Pastorie' 021-903-5935 Kampstraat 26
		Kuilsrivier-Suid
			'Kerkkantoor' 021-903-3095
			'Jeugwerker/Kassiere' 021-903-8792
			'Pastorie' 021-903-2758 Piet My Vroustraat 50
				'Dennestraat 21' 021-903-9461
		'La-belle Pastorie' 021-948-6562 Sultanastraat Shirleypark
			'Skriba/Kassier' 021-945-2810 Sultanastraat Shirleypark
		'La Rochelle Pastorie' 021-919-9241 Walnutstraat 10 Bellair
			'Bordeauslot 7' 021-919-0933
			'Firweg 10' 021-919-9139
			'Meerlusstraat 35' 021-919-9153
			'Kerkkantoor' 021-919-9253
			'Jeugkantoor' 021-919-9252
		'Maitland Pastorie' 021-987-1514 Joostenbergvlakte
			'Kerkkantoor' 021-511-536
		'Melkbosstrand Kerkkantoor' 021-553-2753
		'Monte Vista Pastorie' 021-558-4432 Buitendagstraat
			'Kerkkantoor' 021-559-4990 Buitendagstraat
			'Pastorie' 021-558-2945 Sparrmanlaan 34
		'Muizenberg Pastorie' 021-788-5434 Scarboroughweg 28
		'Observatory Pastorie' 021-447-7714 Collingwoodweg 53
		'Oostersee Pastorie' 021-939-1440 Frieslandstraat 67 Oosterzee
			'Kerkkantoor' 021-939-3830 Frieslandstraat 63 Oosterzee
		'Ottery Pastorie' 021-703-3231 Serissastraat
		'Parow Pastorie' 021-930-2368 S Cilliersstraat 17
			'Tallentstraat 72' 021-930-2120
			'Kerkkantoor' 021-939-6894 S Cilliersstraat 13
		'Parow-Noord Pastorie' 021-930-2801 Thealstraat
			'Kerkkantoor' 021-939-2395 Thealstraat 71 Parow-Noord
			'Pastorie' 021-930-3137 CJ Langenhoenstraat 108
		'Parow-Panorama Kerkkantoor' 021-930-3100 Rembrandsingel 14
				'Pastorie' 021-939-1608 Rembrandsingel 6
				'Franschhoeksingel 20' 021-939-0406
				'Rembrandsingel 10' 021-939-8256
		'Parow-Sentraal Pastorie'  021-939-5657 Wrenchweg 49
			'Scriba/Kassier'  021-939-0882 Wrenchweg 56
		'Parowvallei Pastorie' 021-933-0437 De Villiersstraat 39
			'Scriba Kerkkantoor'  021-931-6346
		'Parowvallei-Oos Pastorie' 021-931-6410 Athlonestraat 48
			'Kerkkantoor' 021-931-6631 Markstraat 166
		'Parow-Welgelegen Kerkkantoor' 021-558-0014 La Provenceweg 47
				'Pastorie' 021-558-0448 La Provenceweg 45
				'Generaal Wynand Malanstraat 40' 021-558-4851
		'Parow-Wes Kerkkantoor' 021-939-5348 Grovestraat 53
		'Pinelands Pastorie' 021-531-2850 Julianavld-S 2
			'Kerkkantoor' 021-531-2401
		'Plumstead Kerkkantoor' 021-762-0838 Ophirweg 30 Plumstead
		'Portuguese Kerk Igreja Reformada Do-cabo' 021-930-2838 Frankfortstraat 22 Parow
		'Retreat Kerkkantoor' 021-716-4121
		'Rondebosch Pastorie' 021-686-6272 Argyleweg 9 Newlands
			'Kerkkantoor' 021-686-4315 Derryweg Rondebosch
		'Ruyterwacht Pastorie' 021-534-6031 President Reitzstraat
			'Kerkkantoor' 021-534-4665 President Reitzstraat
		'Ruyterwacht-Wes Kerkkantoor' 021-534-2873
			'Pastorie' 021-534-5767 Saldanhastraat
		'Sonnekus Pastorie' 021-552-2944 Ceresweg 10 Milnerton
			'Kerkkantoor' 021-552-2689 Beaufortweg 12 Milnerton
			'Pastorie' 021-552-6731 Ceresweg 5
			'Skriba' 021-552-2689 Bus14 Milnerton
		'Sonstraal Pastorie' 021-976-6032 Bethaniestraat 54
			'Kerkkantoor' 021-976-1236 Tilipstraat Amandaglen
		'Stellenberg Kerkkantoor' 021-976-4519 Edelweissingel Eversdal
			'Saakgelastigde' 021-976-8161 Edelweissingel Eversdal
		Pastorie
			'Amanda Glen' 021-976-5382 Ameliastraat 9
			'Everglen' 021-976-5575 La Provence 8
			'Eversdal' 021-975-4253 Edelweissingel 1
			'Eversdal' 021-919-1374 Lorelie 4
			'Eversdal' 021-976-1458 Sopping Stones 38
			'Stellenberg' 021-919-6066 Woltemade 15
			'Stellenberg' 021-919-4400 Constantiasingel 18
		'St Stephens' 021-424-4763 Riebeeckplein
			'Derrystraat 18' 021-461-7718
		'Table View Kerkkantoor' 021-557-2391
			'Leraar' 021-556-0401
		'Tafelberg Pastorie' 021-461-2004 Gardenialaan 17 Duiwelspiek
			'Kerkkantoor' 021-461-2682 Buitenkantstraat 39
			'Opsigter' 021-465-5886 Buitenkantstraat 39
		'Tamboerskloof Kerkkantoor' 021-424-5804 Kloofnekweg 43
		'Thornton Kerkkantoor' 021-534-2052
		'Tygerberg Pastorie' 021-939-6616 Kitchenerstraat 24 Parow
			'Pastorie' 021-930-2725 Wallendorfstraat 18 Parow Oos
			'Kerkkantoor' 021-939-3793 Wendtlandstraat 13 Parow
		'Vasco Pastorie' 021-591-9954 Cookstraat 210
			'Nelsonstraat 183' 021-591-9863
			'Kerkkantoor' 021-591-8811 Vasco Boulevard 53
		'Vishoek Pastorie' 021-788-5434 Scarboroughweg 28 Muizenberg
			'Kerkkantoor' 021-782-3120 Kommetjieweg 1
		'Vredelust Dienskantoor' 021-948-4106 13de Laan 87 Bellville
			'Jeugwerker' 021-948-9239
			'Kleingroepe' 021-949-0096
			'Orrelis' 021-919-8562
			'Geestelike Boodskappe' 021-948-5008
			'Beradingsentrum' 021-948-7899
			'Musiekbediening' 021-948-7456
			'Vredeland Kleuterskool' 021-945-3336
			'Christelike Videodiens' 021-948-1720
			Pastorie
				'13de Laan 85' 021-948-2855
				'Washingtonstraat 71' 021-945-3151
				'Batesrylaan 15' 021-913-2899
				'Maroelastraat 12' 021-913-2402
			'Pastorale Hulp' 021-939-3523
		'Vrijzee Pastorie' 021-592-5455 Merrimanweg 122
			'Hugostraat 185' 021-591-8588
			'Kerkkantoor' 021-591-2731
		'Welgemoed Pastorie' 021-913-1849 Diasstraat 2
			'Goeweneurstraat 55' 021-913-3520
			'Kommissarisstraat 138' 021-913-1413
			'Kerkkantoor' 021-913-2320
		'Wynberg Pastorie' 021-797-7115 Waterlooweg 20
			'Kerkkantoor' 021-797-8340 CarHl
		'Ysterplaat Pastorie' 021-511-3726
		'Zwaanswyk Pastorie' 021-712-2230
'SKIEREILAND DIAKONALE DIENSTE' 021-932-6721 6de Straat 91 Elsiesrivier
	'Elsies River' 021-933-5838
	Diakonale Dienste Welfare Organization 021-949-0096
		Inligtingsburo
'NED GEREF SENDINGKERK VAN SA' 021-951-5168 Herculesstraat 33 Bellville-Suid
	Versorgingsoord
Gold bar

'NEDERDUTSCH HERVORMDE KERK MELKBOSSTRAND'

	'Robbenweg' 021-553-2110 Melkbosstrand
bar
upbut.gif Back to Top
Please send comments to < e-mail >